Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

 Opatreni vlady.pdf

Aktuální informace ke koronaviru naleznete na portálu krizového řízení - Středočeský kraj

COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR

 

Aktuální situace ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji

 

Infolinky KHS Středočeského kraje ke koronaviru:

771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)

736 521 357 (7:00 až 9:00, pouze pracovní dny)

 

Každodenní přehled počtu osob s nákazou, vyléčených, celkový počet provedených testů - zdroj Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

 

co se kdy otevře.jpg 

27. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 73, 74 a 75/2020

 sb073-20.pdf

sb074-20.pdf

sb075-20.pdf

 

24. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 72

sb072-20-AK.pdf

 

Opatření vlády

 Opatreni vlady.pdf

 

Sbírka zákonů č. 70/2020

sb070-20-AK.pdf

 

 23. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 185/2020

sb069-20.pdf

 

 20. dubna 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-18.-4.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-160420.pdf

Mimořádné-opatření-Chytrá-karanténa.pdf

Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020-1.pdf

Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-27.-4.-2020.pdf

Rozhodnutí_o_dočasném_povolení_neregistrovaného_humánního_léčivého_přípravku_Avigan.pdf

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-4.-3.-2020-k-hromadným-akcím-nad-5000-osob.pdf

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-k-návratu-z-pobytu-na-území-Italské-republiky.pdf

 

 

 17. dubna 2020

 Sbírky zákonů č. 65 obsahující zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 a částku č. 66 obsahující dvě usnesení vlády přijaté v návaznosti na krizová opatření na dnešním jednání vlády

sb065-20-AK.pdf

sb066-20-AK.pdf

 

 16. dubna 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách.pdf

Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR.pdf

Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf

Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020.pdf

Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT.pdf

 

14. dubna 2020

Sbírka zákonů

sb062-20-AK.pdf

Usnesení vlády přijatá v souvislosti s nouzovým stavem

sb059-20-AK.pdf

 

18. března 2020 

 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

sb041-20.pdf

 

17. března 2020

Dopis MV ke koronaviru

Dopis MV ke koronaviru.pdf

 

 Sbírka zákonů částka 37

Sbirka_37.pdf

 

MŠMT: Uzavření mateřské školy + další často kladené otázky

dovoluji si Vás upozornit, že po mé včerejší intervenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právě zveřejnilo na svém webu podrobné informace k aktuálním opatřením ohledně koronaviru. V tuto chvíli má Pedagogická komora informace již o třech mateřských školách, které musely být dány do karantény přímo kvůli výskytu koronaviru u dítěte nebo učitelky (Praha 12, Praha 11, Klecany)… Nadále usilujeme o plošné uzavření mateřských škol v celé České republice, jak to již učinilo Slovensko nebo Polsko.

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU
 
Z webu MŠMT vybíráme…
 
- Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné…
 
- Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních: Kraj (Praha) se spojí se zaměstnavateli, určí školy, určí děti a časový rozsah, informuje školy, zřizovatele a MŠMT . Při nedostatku zaměstnanců možné určit další školy, resp. zaměstnance jiných škol k výkonu práce v první školy.  Škola je povinna vzdělávat (pečovat), zajišťovat dohled, stravování, evidenci. Skupinky max. 15 dětí, úplata ani za stravování se nehradí, učitelé mají standardní rozsah přímé pedagogické činnosti.
 
- MŠMT doporučuje tam, kde to podmínky umožňují, využít nástroje distančního vzdělávání. O jejich využití rozhoduje ředitel školy…
 
- Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole: Zákaz se na ně nevztahuje. Ředitel školy jim přiděluje práci (například příprava distančního vzdělávání atd.), na základě rozhodnutí ředitele mohou pracovat z domova (nicméně pokud ředitel rozhodne, musejí zaměstnanci chodit do školy, například i v případě vzdělávacích kurzů atd). Ředitel také může pedagogovi určit samostudium, pokud mu práci nepřidělí, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, a v tom případě dostává zaměstnanec 100 % platu. Je zakázáno dělat ve školách konzultace pro žáky.
 
- Třídní kniha: Není povinnost vyplňovat, stačí uvést informaci, že škola byla uzavřena. Je možné uvádět nástroje distanční výuky.
 
- Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit: Prozatím není jisté, zda se budou zkoušky konat v řádném termínu, rozhodnuto bude cca do 14 dnů.
 
- Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. V případě ostatních strávníků (žáků školy či dalších osob) pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat do nádob přes okénko, nemohou si je zkonzumovat v jídelně (tedy například žákům vyzvednou obědy rodiče do jídlonosičů, ostatní strávníci si odnesou obědy v krabičkách atd.) Přítomnost pracovníků na pracovišti je nezbytné co nejvíce omezit pro zajištění nezbytného rozsahu činností např. pokud školské zařízení poskytuje školské služby školního stravování rovněž pro MŠ nebo pro naplnění usnesení vlády ze dne 15. března č. 219, na základě kterého hejtmani mohou určit školu nebo školské zařízení pro zajištění péče o děti vybraných profesí (policie, zdravotní služby atd.)
 
Další aktuální informace naleznete na webu Pedagogické komory:
 
 
 
Specializované facebookové skupiny pro jednotlivé vyučovací předměty: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupiny-pedagogicke.html
 
S pozdravem
 
Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z. s.
Tel.: 775 165 203
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz
 
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

 

 
 
DŮLEŽITÉ KONTAKTY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
Infolinky Krajské hygienické stanice SK:
771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)
736 521 357 (7:00 až 16:00, pouze pracovní dny)
Na linky, prosíme, neposílejte SMS.
V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz stránky KHS.
Linka Ministerstva zdravotnictví 1212
V případě vážných zdravotních problémů
či ohrožení života volejte linky 155 a 112

 

 

16. března 2020

Informace oblastní nemocnice Příbram k nákaze koronavirem

V příloze Vám zasílám elektronickou verzi informačního letáku ON Příbram k nákaze Koronavirem pro širokou veřejnost a průvodní dopis ředitele nemocnice MUDr.  Stanisllava Holobrady.

 Přiložená elektronická forma je určena pro web, facebook a případně vaše časopisy.

 Zároveň přikládáme aktuální informaci nemocnice o odložení plánované-odložitelné zdravotní péče

 V případě, že  se budete chtít na cokoli zeptat, samozřejmě se ozvěte.

 S přáním hezkého dne

 Boušková Monika

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

 e-mail: monika.bouskova@opnp.cz

tel.: 723 948 338

www.nemocnicepribram.cz

 

KORONAVIRUS_ON Příbram 16.3.2020.pdf

Oslovovací dopis_ředitel nemocnice.pdf

A4coronavirusPribram2020_16.3..jpg 

 

 

Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu

 

Vláda ČR zakázala s účinností od 00:00 hodin dne 16. března do 24. března 6:00 kvůli šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Tento zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. V zemi je 293 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od půlnoci také podle dřívějších opatření nesmí Češi překročit hranice a cizinci zase nemohou do tuzemska.


Opatreni vlady.pdf

Opatření obecné povahy.pdf

Priloha OOP.pdf

sb0034-2020.pdf

sb0035-2020.pdf

 

Nařízení vlády 83/2020

sb034-20-AK.pdf

 

15. března 2020

Informace Generálního finančního ředitelství:

Dobrý den,

předávám informaci Generálního finančního ředitelství.

 

S pozdravem

por. Mgr. Eliška Julie Vacková, DiS., operační důstojník KOPIS HZS SčK

 

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
 
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
 
V Praze dne 15. března 2020
 
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150

 

 

14. března 2020

Koronavir - informace obcím v nouzovém stavu

v příloze emailu Vám zasíláme vydané informace pro obce.

 

Za KOPIS HZS SčK

por. Bc. Dominika Schejbalová

Koronavir - informace obcím v nouzovém stavu.pdf

 

 

Doplnění k usnesení vlády č. 211/2020

v návaznosti na dnes zaslané usnesení Vlády ČR číslo 211/2020 (znovu přikládáme) Vám po konzultaci s MV-GŘ HZS ČR upřesňujeme, že provozovny máme posuzovat podle převažující činnosti. Tzn. pokud je např. prodej drogerie pouze doplňková činnost k prodeji, na který nebyla udělena výjimka dle usnesení – prodejnu zavřít.

 

S pozdravem 

 

KOPIS HZS Středočeského kraje 

UV_211_2020.pdf

 

Usnesení vlády

zasíláme vám Usnesení vlády ČR.

KOPIS HZS

sb033-20-AK.pdf

 

13. března 2020

Informace pro územní samosprávné celky

v příloze emailu Vám zasíláme informace pro územní samosprávné celky.

 

S pozdravem,

por. Bc. Dominika Schejbalová

operační důstojník

KOPIS HZS SčK

1_Opatření obecné povahy MV.pdf

Informace Ministerstva vnitra.pdf

OOP.pdf

Priloha OOP.pdf

 

Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)

 v příloze zasílám usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření).

Na tento email neodpovídejte!

 

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajemník BRK

12_sb032-20-KRIZOVA_OPATRENI_NS_13_03_20.pdf

 

Hejtmanka informuje o zabezpečení opatření po vyhlášení nouzového stavu vládou

v příloze Vám zasíláme informace ze zasedání Krizového štábu Středočeského kraje dne 13. 3. 2020.

Kraj ve spolupráci s MZ připravil systém redistribuce ministerstvem dodaných osobních ochranných prostředků zdravotnické záchranné službě, nemocnicím, praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť, jak bylo uvedeno, centrální nákup probíhá kontinuálně.

Kraj zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků v území kraje na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení kraje. V okamžiku, kdy bude systém distribuce zahájen, bude současně aktivována informační telefonní linka pro oprávněné příjemce osobních ochranných prostředků.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze emailu.

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajemník BRK

Info pro starosty 13032020.pdf

 

 

12. března 2020 

informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášení nouzového stavu

9_Informace_MSMT_k_nouzovemu_stavu.pdf

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

 
 
 
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ke stažení níže nebo zde

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje (dále jen KŠK"). Zasedání KŠK se uskuteční dne 13. 3. 2020 v 09,30 hodin.

 sb030-20-AK.pdf

sb031-20.pdf 

 

11. března 2020

Vážená paní starostko, pane starosto, pane primátore,

 pro Vaši informaci, v souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“), kterým byl zakázán vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezen jejich prodej (viz příloha). MZ zajišťuje výhradně centrální nákup osobních ochranných prostředků. Nakoupené osobní ochranné prostředky bude MZ dále rozdělovat krajům v závislosti na uskutečněném objemu dodávek od výrobců, které však pravděpodobně nebudou v počátku pokrývat celkovou poptávku krajů. Kraj nyní ve spolupráci s MZ připravuje systém redistribuce ministerstvem dodaných osobních ochranných prostředků zdravotnické záchranné službě, nemocnicím, praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť centrální nákup bude probíhat kontinuálně. Středočeský kraj si nastavil příjem dodávky respirátorů od MZ centrálně do jednoho místa a tím bude Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Další distribuce prostředků do kraje bude zajišťována jak z benešovské nemocnice, tak také ze zřízených distribučních míst v jednotlivých okresech, které kraj zřídí zejména pro zajištění distribuce prostředků praktickým lékařům, stomatologům a lékárníkům. Kraj dále zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení.       

 S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajemník Bezpečnostní rady kraje

 
 
 
Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“), kterým byl zakázán vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezen jejich prodej, je nyní prováděn výhradně centrální nákup osobních ochranných prostředků zajišťovaný MZ. Nakoupené osobní ochranné prostředky MZ bude dále rozdělovat krajům v závislosti na uskutečněném objemu dodávek od výrobců, které pravděpodobně nebudou v počátku pokrývat celkovou poptávku krajů. „Kraj nyní ve spolupráci s MZ připravuje systém redistribuce ministerstvem dodaných osobních ochranných prostředků zdravotnické záchranné službě, nemocnicím, praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť centrální nákup bude probíhat kontinuálně,“ informuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

 

10. března 2020

dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.  

 V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť s výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny  schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové stránce http://www.mdcr.cz

MZDr - zákaz.pdf

 

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob (více informací naleznete po rozkliku v textu). Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii.

 

Dne: 9. 3. 2020

Zasedání Krajské epidemiologické komise Středočeského kraje (odborná skupina krizového štábu kraje)

Na Krajském úřadě Středočeského kraje se dne 9. 3. 2020 v odpoledních hodinách sešla odborná pracovní skupina Krizové štábu Středočeského kraje (krajská epidemiologická komise), aby se seznámila se závěry Bezpečnostní rady státu. Podle informací ředitelky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. je k dnešnímu dni ve Středočeském kraji v karanténě 140 lidí. „Během víkendu KHS poslala 230 lidí na vyšetření k praktickému lékaři. Z otestovaných 22 na koronavirus není ani jeden pozitivní výsledek, všechny byly negativní. Přes víkend bylo pracovníky hygieny posláno na test 38 lidí a u 35 v této chvíli čekají na výsledek,“ upřesnila.

Současnou situaci označila MUDr. J. Rážová za náročnou, nicméně zdůraznila a ocenila, že ve Středočeském kraji funguje od čtvrtka svozová služba. „Odebrané vzorky se sváží do Vojenské ústřední nemocnice a posléze jsou předávány Státnímu zdravotnímu ústavu. Máme tento svoz spuštěn pět dnů a zatím to funguje dobře,“ sdělila členům epidemiologické komise. Ocenila také práci odběrových sester a zdůraznila, že je potřebné, aby nemocnice měly zajištěn dostatek odběrových testů na virologické vyšetření. Podle jejích slov také přibývá v počet laboratoří, které mohou provádět testy na koronavirus, a očekává se, že jich bude v dohledné době celkem jedenáct.

Hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová dále zdůraznila, že: „Středočeský kraj vyzval již v minulém týdnu všechny poskytovatele sociální péče, aby aplikovali zákaz návštěv a sdělili kraji počet ochranných prostředků, které mají v tuto chvíli k dispozici, aby byla i tato zařízení na případnou akutní situaci připravena.“ Informovala také, že budou starostům na území kraje zasílány informace, jak se mají lidé chovat při návratech z postižených oblastí koronavirem a jak správně postupovat při kontaktování praktického lékaře a lékařské pohotovostní služby.

Apel směrem k veřejnosti měl by být podle ředitelky KHS MUDr. Rážové také na to, aby si občané uvědomili, že po návratu z postižených oblastí jim v případě porušení domácí karantény hrozí nejenom možná pokuta, ale zároveň se jim může stát, že budou muset zůstat v oblastech, které budou v zahraničí tamní vládou uzavřeny.

 

 

Dne: 3. 3. 2020

Zasedání Bezpečnostní rady Středočeského kraje

V souvislosti s výskytem a šířením nového typu virového onemocnění COVID-19 zasedla v úterý 3. března 2020 Bezpečnostní rada Středočeského kraje (BRK), aby projednala aktuální přijaté závěry z Bezpečnostní rady státu, jednání Ústřední epidemiologické komise, porady ředitelů Krajských hygienických stanic a nastavila a doporučila adekvátní kroky k zabránění vzniku epidemie ve Středočeském kraji včetně možných postupů podle Pandemického plánu.

Pro zajištění dostatečného množství ochranných prostředků pro krajské nemocnice uvolnil kraj ze svého rozpočtu 20 milionů korun. V tuto chvíli jsou naše oblastní nemocnice dostatečně zásobeny nezbytnými ochrannými prostředky, jako jsou roušky, desinfekce a respirátory,“ informovala po jednání předsedkyně BRK hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že Středočeský kraj nastavil opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku, postupuje v souladu s opatřeními, která doporučují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví.

K zajištění připravenosti zdravotnického systému na případné zvýšení požadavků na objem poskytovaných zdravotních služeb a zdravotní péče, tedy pro případ rozšíření nákazy COVID-19, doporučila Bezpečnostní rada vyhodnotit potřeby k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních, analyzovat potřebu finančních a lidských zdrojů, plánování nákupu a distribuce osobních ochranných prostředků a pomůcek pro ochranu zdravotnických pracovníků, a to dle Pandemického plánu kraje.

Bezpečnostní rada kraje také ve svém usnesení doporučuje občanům:

nejezdit do regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko. Cestovatelům, kteří pobývali v období od února 2020 v Číně, Hong Kongu, Iránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a v Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko), tedy v oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38o C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků omezili kontakt s ostatními osobami, kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře.  

Dále doporučuje dodržovat základní hygienické návyky a osobní hygienu (respirační hygiena, časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou) a používání dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem jako nástroje ochrany proti šíření infekce ve společnosti. Rodičům žáků, kteří se vrací z dovolené v rizikových oblastech, z lyžařských výcviků i jiných cest pak doporučuje, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při změně zdravotního stavu zůstali preventivně doma .

 

Dokumenty ke stažení
1_Mimoradne_OOP_-_nahlaseni_konani_akci_nad_5000_osob
2_Mimoradne_OOP_-_zakaz_vyvozu_desinfekce_rukou
3_Mimoradne_OOP_-_prodej_osobnich_ochrannych_prostredku_tridy_FFP3
4_1_Ukonceni_mimoradneho_OOP_-_vyjimka_pro_pracujici_v_doprave
4_2_Mimoradne_OPP_-_karantena_po_navratu_z_Italske_republiky
5_Mimoradne_opatreni_-_narizeni_karanteny_pro_osoby_blizke
6_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_navstev_ve_zdravotnickych_zarizenich_s_luzkovou_peci
7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020
8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-
Doporuceni_MZ_obcanum_prijizdejicim_z_IT_a_jinych_oblasti_s_vysokym_poctem_onemocnení_COVID-19
Usneseni_BRK_3_3_20_koronavir_doporuceni.docx