Plán práce na rok 2015

 

 • leden          -návštěva výročních valných hromad okolních sborů
 • 30. ledna     - hasičský ples, hudba Kudrnáči
 • 7. února     - účast na okrskové valné hromadě našeho okrsku
 • 14. února     - masopustní průvod obcí
 • jaro             - sběr železného šrotu
 • jaro             - pomoc při jarním úklidu obce
 • květen         - účast na okrskové souteži v požárním sportu
 • jaro, léto      - pro vybrané soutěže postavíme 1 družstvo mužů
 • srpena         - místní soutěž v požárním sportu
 • říjen            - vyčištění obecního potoka
 • 25. prosince - výroční valná hromada našeho sboru
 • průběžně     - údržba techniky, údržba hasičské zbrojnice, příprava na soutěže,...

Případné další akce budou průběžně doplňovany