Setkání s občany, odpady, očkování psůSETKÁNÍ S OBČANY

Zastupitelstvo obce zve spoluobčany na Setkání s občany v pátek 27.4.2018 od 19 hodin v místním pohostinství

 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Očkování psů proti vzteklině se v obci uskuteční v neděli 15. dubna 2018 od 10.50 do 11.00 hod. před hasičárnou.  Očkují se psi od 3 měsíců věku. Poplatek : 100,- Kč.

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V sobotu 28. dubna 2018 (od 9,00 do 19,00 hodin) bude ve Třebsku, u nádob na tříděný odpad, přistaven kontejner na velkoobjemový odpad

 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V sobotu 28. dubna 2018 v době od 10,00 do 11,00 hodin u nádob na tříděný odpad

 

SVOZ TKO (popelnice)

V měsíci dubnu se sváží popelnice každý týden tj. naposledy ve čtvrtek 26. dubna 2018. Od května pouze každý SUDÝ týden, tj. 3., 17. května atd.

 

setkání s občany + odpady_2018.pdf

podrobněji v záložce Náves - dění v obci