Rozhodnutí o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla "Splašková kanalizace a ČOVV záložce Obecní úřad-Úřední deska je zveřejněno rozhodnutí   stavební povolení ke stavbě vodního díla "Splašková kanalizace a ČOV Třebsko"