Kanalizace a ČOV Třebsko - Podali jsme žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostřeKanalizace a ČOV Třebsko

Bohužel jsme neuspěli se žádostí o získání dotace na stavbu kanalizace a ČOV Třebsko z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Životní prostředí - skončili jsme tzv. pátí pod čarou a náš projekt se tak dostal do zásobníku projektů. Na základě zveřejněné informace ministerstva životního prostředí:"... Zbylým projektům, splňujícím kritéria OPŽP a zařazeným aktuálně do zásobníku projektů, nabídneme možnost získat podporu z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Tu budou moci žadatelé čerpat za stejných podmínek jako z OPŽP, a to ze samostatné dotační výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí, která bude vypsána v srpnu letošního roku. ...“, obec Třebsko podala žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV Třebsko v rámci vypsané výzvy z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Akceptace podání žádosti

Domníváme se, že vzhledem k našemu umístění, pátí pod čarou, u původně podané žádosti máme nyní velkou šanci dotaci na vybudování  kanalizace a ČOV Třebsko získat. Ale zatím zůstaňme nohama na zemi...