Informace o stavu projektu odkanalizování obce Třebsko

Vážení spoluobčané,

na této stránce Vám budeme poskytovat informace ohledně vývoje projektu odkanalizování obce Třebsko. Nejaktuálnější informace jsou nahoře.  

Nové dotazy

Ve čtvrtek 2. června zaslali okolní obce další dotazy k nabídce obce Třebsko - 375446624_0_Dopis Třebsko _ doplňující otázky k nabídce a odpovědím.pdf

Stejné dotazy zaslali i  obce Narysov a Modřovice.

Na uvedené dotazy obec Třebsko písemně odpověděla 7. června - Vysoka_odpovědi_2.pdf

přílohy:

-propočet vylučovacího ekonomického kritéria - opzp_kalkulacka.pdf

-A.Z.A.P – Informace k připravované žádosti… - Analyza_AZAP_zprava.pdf

Stejná odpověď byla zaslána i na obce Narysov a Modřovice.

 

 

Odpověď Třebska na dopis Svazku obcí Antonín Dvořák

V pondělí 30. května zastupitelstvo obce Třebsko odpovědělo na otevřený dopis svazku - SOAD_odpoved_otevreny_dopis.pdf

 

Vyjádření Svazku obcí Antonín Dvořák k nabídce obce Třebsko

V pondělí 16. května obdržela obec Třebsko vyjádření SOAD k nabídce možnosti napojení okolních obcí na ČOV Třebsko - Odpověď na nabídku Třebska členským obcím SOAD.pdf

 

 

Další dotazy

V pondělí 16. května zaslali okolní obce společné dotazy k nabídce obce Třebsko - Otázky k nabídce Třebska na odkanalizování.pdf

Na uvedené dotazy obec Třebsko písemně odpověděla 24. května - Vysoka_odpoved.pdf, kalkulacni_vzorec_stocne.pdf

Stejná odpověď byla zaslána i na obce Narysov a Modřovice.

 

Schůzka na Vysoké

Ve středu 4. května se v rámci pracovní porady obce Vysoká sešli obecní zastupitelé obcí Vysoká, Narysov, Třebsko a Modřovice. Starosta obce Třebsko pan Kazda informoval zastupitele okolních obcí podrobněji o nabídce na připojení na ČOV Třebsko. Shrnuté informace je uvedeny v zápisu obce Vysoká z pracovní porady v bodě 5. Tento zápis je k dispozici na obecních stránkách obce Vysoká u Příbramě http://www.vysokaupribrame.cz/sluzby/zapisy-ze-zasedani/

Ze schůzky vzešla první část dotazů k nabídce obce Třebsko. na tyto dotazy obec Třebsko obcím písemně odpověděla. Uvádíme odpověď pro obec Vysoká, pro ostatní obce jsou odpovědi totožné. Odpověď na první dotazy.pdf

 

 

Nabídka připojení na plánovanou ČOV Třebsko okolním obcím

Před zahájením prací na projektové dokumentaci pro ČOV Třebsko nabídla obec Třebsko možnost napojení na ČOV ve Třebsku okolním obcím Vysoká u Příbramě, Narysov a Modřovice. Zároveň o této nabídce informovala obec Třebsko předsedu svazku.

 SOAD_nabídka_připojení_na_ČOV_Třebsko.pdf

 

 

Obec Třebsko se odkanalizuje samostatně do vlastní ČOV

Obec Třebsko je pevně rozhodnuta řešit odkanalizování naší obce samostatně do vlastní ČOV. V červnu vybereme zpracovatele projektové dokumentace a zpracovatele žádosti o dotaci. Předpokládáme, že žádost o dotaci podáme v další výzvě, která je předběžně avizována na podzim letošního roku 2016.

 

2016

======================================

 

Návrh nových variant odkanalizování obcí SOAD

V prosinci obdržel svazek návrhy variant odkanalizování obcí v rámci svazku.

Varianty zmeny koncepce.pdf

 

Výpověď obce Třebsko ze svazku

Na základě doporučení firmy A.Z.A.P. ohledně rozdělení společné kanalizace na menší celky s menšími ČOV se rozhoduje obecní zastupitelstvo obce Třebsko na svém zasedání 16. prosince 2015 podat výpověď ze svazku a odkanalizování obce Třebsko řešit samostatně jako obec.

Zápis ze zasedání OZ ze dne 16. 12.2015.pdf

Třebsko_výpověď SOAD.pdf

 

Dotazy na zpracovatele žádosti o dotaci - A.Z.A.P.

Na základě níže uvedené nepříjemné informace vznesl svazek na firmu A.Z.A.P. dotazy, na které firma A.Z.A.P.  6. prosince odpověděla - Opověď AZAP dvořák.pdf

 

Informace od zpracovatele žádosti o dotaci - A.Z.A.P.

V listopadu informuje firma A.Z.A.P. zpracovatel žádosti o dotaci svazek, že svazkový projekt na odkanalizování obcí Vysoká u Příbramě, Narysov, Třebsko a Modřovice do společné ČOV ve Třebsku je příliš drahý a nesplňuje tím podmínky pro získání dotace. Analyza_AZAP_zprava.pdf

 

Projekt - realizační dokumentace

V říjnu 2015 obdržel svazek realizační projektovou dokumentaci pro společné odkanalizování obcí Vysoká u Příbramě, Narysov, Třebsko a Modřovice do společné ČOV ve Třebsku. Z realizační dokumentace je také patrný značný nárůst celkové ceny realizace oproti původně uvažované ceně. Nový cenový rozpočet včetně veřejných částí kanalizačních přípojek  - Rozpočtová bilance v členění jednotlivých obcí Svazku Antonín Dvořák ČOV a Kanalizace.pdf

 

Kanalizační přípojky

V říjnu 2015 si obec Třebsko objednala projekt na veřejné části kanalizačních přípojek. Projekt zpracuje ING. JAN ROZSÍVAL – IROP OLOMOUC, IČ: 41416481 za jednotkovou cenu 800 Kč/gravitační přípojku a 1800Kč/tlakovou přípojku (ceny jsou bez DPH).

 

Kanalizace ve Třebsku

Vážení spoluobčané,

v letošním roce je plánováno dokončení veškerých činností při přípravě projektu výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod a v případě vyhlášení příslušného dotačního programu v roce 2015 bude podána žádost o poskytnutí dotace na vlastní výstavbu.

Protože se jedná o významnou investiční akci s dopadem na všechny občany naší obce, vedení obce se rozhodlo průběžně informovat občany o přípravách a průběhu tohoto projektu zveřejňováním aktuálních informací na www stránkách obce, na obecní vývěsce a v obecním občasníku, který pro Vás od počátku letošního roku připravujeme.

Věřím, že tato naše „mediální kampaň“ pomůže ve Vaší informovanosti o celém projektu včetně zodpovězení Vašich připomínek, dotazů a podnětů.

 

Úvodní informace -- Kanalizace_informace.doc

Mapa páteřní sítě - výřez pouze Třebsko  -- Celková situace stavby – výřez Třebsko_1.pdf (dokument je datově větší cca 22MB, tak mějte trochu strpení při otvírání)

Tiskopis přípojky -- Kanalizace_tiskopis přípojky.doc

Tiskopis dotazy -- Kanalizace_tiskopis připomínek občanů.doc

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Informace regionu

Turistika.cz

Akce.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Popelnice - od půlky října každou sobotu, sobota 31.10.2020 - odpady
1

Návštěvnost stránek

070456