Veřejné zakázky

 

Nakládání s BRO v Třebsku

Nákup kontejnerového nákladního automobilu ke svozu bioodpadů  a štěpkovače

9.11.2015
Uveřejnění smlouva s fondem Smlouva č. 15242584 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.pdf

8.10.2015
Uveřejnění smlouva nákup automobilu Kupní smlouva.pdf

8.10.2015
Uveřejnění smlouva nákup štěpkovače Kupní smlouva.pdf 

 

Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4.

 

29.7.2015,  09:45
Uveřejnění Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo oprava.pdf

7.7.2015,  15:30
Uveřejnění Dodatek č.3 ke SOD - Invessales.pdf

29.6.2015,  22:15
Uveřejnění Oprava_Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo.pdf

28.5.2015,  11:15
Uveřejnění Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo.pdf

29.1.2015,  08:19
Uveřejnění Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf

13.11.2014,  21:26
Uveřejnění oznámení o výběru zadavatele a smlouvy o dílo na stavební práce. 

13.10. 2014, 19:43
Zveřejnění dodatečných informace č. 1 vč. příloh. 

1.10.2014, 23:22 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavební
úpravy objektu Třebsko, č.p. 4.

Kompletní zadávací podklady naleznete zde:

Zadávací dokumentace - (ZD)  přílohy 1. - 5. 

Projekt k ZD zde:

 

Vyvěšeno: 1. října 2014
Sejmuto:

 

logo OPŽP

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.