Náves - dění v obci

Pozvánka na 52. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami

HFAD 52. ročník - plakát.jpg

 

 

Pozvánka do Masopustního průvodu

plakát 2020.jpg

 

 

Pozvánka na turnaj v mariáši

mariáš 2019.jpg

 

Hasičská soutěž 10.8.2019

plakát soutěž.jpg

 

ceny.jpg

 

Brigáda na úklid obce 13.4.2019

brigáda duben 2019.jpg

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 13.4.2019

velkoobjemový odpad_duben_2019.jpg

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 13.4.2019

nebezpečný odpad_duben_2019.jpg

 

Pozvánka do Masopustního průvodu

Masopust 2019.jpg

Pozvánka na zahájení Adventu

Advent 2018.jpg

 

Pozvánka na turnaj v mariáši

mariáš 2018.jpg

 

Pozvánka na

Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod Třemšínem

 

plakát_2018.jpg

 

 

 

Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4

další rok udržitelnosti projektu

 

Provoz mateřské školy a obecního úřadu v objektu z dotace OPŽP

Uplynul další rok provozu mateřské školy a obecního úřadu ve zrekonstruovaném objektu č.p. 4, obce Třebsko.  Objekt byl opraven z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a z Fondu soudržnosti EU. Výše podpory byla 1.927.966,50 CZK.

Stavební úpravy byly zahájeny v roce 2014 a zahrnovaly zateplení obvodových stěn domu, opravu střechy a výměnu okenních a dveřních výplní. Těmito úpravami se výrazně zlepšil stav objektu a s tím související užívání.

 

IMG_5169.JPG

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na setkání s občany - 27.4.2018

Setkání s občany_2018.jpg

 

Očkování psů proti vzteklině 15.4.2018

očkování psů_2018.jpg

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 28.4.2018

velkoobjemový odpad_duben_2018.jpg

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 28.4.2018

nebezpečný odpad_duben_2018.jpg

Pozvánka do Masopustního průvodu

MASOPUST 2018.jpg

 

Pozvánka na zahájení Adventu

Advent 2017.jpg

 

Pozvánka na turnaj v mariáši

 

marias_Trebsko_2017.jpg

 

Pozvánka na Rozloučení s prázdninami

Třebsko_rozloučení s prázdninami.jpg

Pozvánka na setkání s občany - 21.4.2017

 Setkání s občany_2017.jpg

 

 Očkování psů proti vzteklině 23.4.2017

očkování psů_2017.jpg

 

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 22.4.2017

velkoobjemový odpad_duben_2017_.jpg

 

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 22.4.2017

nebezpečný odpad_duben_2017.jpg

 

Od května 2017 změna termínu vyvážení popelnic v obci

V měsíci dubnu se sváží popelnice každý týden tj. naposledy ve čtvrtek 27. dubna 2017. Od května pouze každý SUDÝ týden, tj. 4., 18. května 2017 atd.

 

 

 

Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4

první rok udržitelnosti projektu

Uplynul rok od ukončení projektu stavebních úprav objektu v Třebsku, č.p. 4. Stavební úpravy byly zahájeny v roce 2014 a zahrnovaly zateplení obvodových stěn domu, střechy a výměnu okenních a dveřních výplní. V objektu je obecní úřad a mateřská škola, kdy došlo ke zlepšení vnitřního klima a vnějšího vzhledu objektu.

Akce byla finančně podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a z Fondu soudržnosti EU. Celková výše poskytnuté dotace činila 90 % ze způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 2.044.810,61 Kč.

 

IMG_5169.JPG

 

 

 

Pozvánka na zahájení Adventu

Advent 2016.jpg

 

 

 

Pozvánka na pétanque

petanque_2016.jpeg

 

Pozvánka na

Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod Třemšínem

plakátA4_s.jpg

 

 

Pozvánka na místní hasičskou soutěž

hasiči_plakát_2016.jpg

 

Pozvánka na Vítání prázdnin

plakát_01.jpg

 

 

Pozvánka na oslavu 110 let SDH Narysov

Pozvánka_SDH_Narysov_110.jpeg

Veselé odpoledne Inky Rybářové

Inka_2016.png

 

 

 

OTEVŘENÍ FABIÁNOVY NAUČNÉ STEZKY

Otevření_Fabiánovy_naučné_stezky.jpg

 

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

Od pátku 15. dubna 2016 (večer) do neděle 17. dubna 2016 (večer) bude ve Třebsku, u nádob na plasty a papír, přistaven kontejner na velkoobjemový odpad

do kontejneru mohou naši občané vyhodit velkoobjemový odpad, nikoliv však: nebezpečný odpad, stavební odpad ve větším množství a odpad, který lze likvidovat jinak!

 

 

 

Od května změna termínu vyvážení popelnic v obci

V měsíci dubnu se sváží popelnice každý týden tj. naposledy ve čtvrtek 28. dubna 2016. Od května pouze každý SUDÝ týden, tj. 5., 19. května atd.

 

Očkování psů proti vzteklině

 

Očkování psů proti  vzteklině  se  v obci uskuteční v pondělí 25. dubna 2016 od 16.15 do 16.25 hod. před hasičárnou.  Očkují se psi od 3 měsíců věku. Poplatek : 100,- Kč.

 

 

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 v době od 15,00 do 15,30 hodin před hospodou

bude v naší obci proveden sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

do nebezpečného odpadu lze odložit:

autobaterie, zářivky, oleje a jejich zbytky, barvy, jejich zbytky a obaly od nich, auto, moto a kolo pláště – vše bez disku, chladničky a mrazničky – pouze kompletní, televizory a ostatní elektroniku

 

 

 

Pozvánka na setkání s občany - 1.4.2016

Setkání s občany_2016.jpeg

 

Pozvánka do Masopustního průvodu

Masopust 2016_1.jpg

 

 

Pozvánka na vánoční troubení

 

 

Pozvánka na zahájení Adventu

 

Pozvánka na Hudební podzim

 

 

Pozvánka na turnaj v mariáši

 

 

 

POZVÁNKA: Putování „Po stopách Antonína Dvořáka“ v rámci zahájení FESTIVALU DVOŘÁKOVA PRAHA

 

 

 Putování „Po stopách Antonína Dvořáka“ nás letos zavede do kraje, který se stal skladateli druhým domovem, do Vysoké u Příbramě a jejího okolí. A Dvořákova hudba zde zazní i tentokrát. Kromě výběru z autorových drobných skladeb uslyšíme i jednu raritu: Ave Maria Antonína Liehmanna, pedagoga a skladatele, který se významně zasloužil o formování hudebního vzdělání mladého Dvořáka.

 

více informací na www.dvorakovapraha.cz/program/detail/po-stopach-antonina-dvoraka/

       

       Neděle 6. září, 16.00, Program:

15.00-15.45: Vysoká u Příbramě, komentovaná prohlídka památníku A. Dvořáka                   16.00-17.00: Kostelíček v Třebsku, koncert v místním kostelíčku 

        Antonín Dvořák: Sonatina G dur, 2. věta Larghetto; Preludium D dur; Fuga g moll; Tisíckrát pozdravujeme Tebe (v úpravě pro varhany); Humoreska         Antonín Liehmann: Ave Maria

        17.15-18.00: Vysoká u Příbramě, návštěva rodinné Vily Rusalka spojená s výkladem muzikologa

 

 

 

 

 

Dokončení stavebních úprav objektu Třebsko, č.p. 4

 

Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4 v Třebsku byly zahájeny koncem roku 2014. Akce byla finančně podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a z Fondu soudržnosti EU. Celková výše poskytnuté dotace činila 90 % ze způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 2 044 810,61 Kč. Realizace zahrnovala především zateplení obvodových stěn domu, zateplení střechy a výměnu okenních a dveřních výplní obecního úřadu a mateřské školky.

 

Ke konci roku 2014 byly nejprve vyměněny nevyhovující výplně otvorů a zateplení střešní konstrukce. V roce 2015 následovalo zateplení obvodových konstrukcí objektu.

 

V průběhu výstavby se narazilo na několik překážek, které se vždy vyřešily na základě konsenzu objednatele, zhotovitele a poskytovatele dotace. Konečený dojem z provedené akce je příjemný a všichni, kdo jsme se na akci podíleli, doufáme, že zrekonstruovaná budova bude spoustu dalších let sloužit obci a dětem z mateřské školky.

Za obec Třebsko Ing. Martin Mazurek

 

Hasičská soutěž 

 

 

 

 

Akce pro děti - konec školního roku

 

 

Turnaj ve stolním tenise

 

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 

V úterý 28. dubna 2015 v době od 15,00 do 15,30 hodin před hospodou

bude v naší obci proveden sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

do nebezpečného odpadu lze odložit:

autobaterie, zářivky, oleje a jejich zbytky, barvy, jejich zbytky a obaly od nich, auto, moto a kolo pláště – vše bez disku, chladničky a mrazničky – pouze kompletní, televizory a ostatní elektroniku

 

 

 

Očkování psů proti vzteklině

 

Očkování psů proti  vzteklině  se  v obci uskuteční v pondělí 27. dubna 2015 od 16.20 do 16.30 hod. před hasičárnou.  Očkují se psi od 3 měsíců věku. Poplatek : 100,- Kč.

 

 

 

Od května změna termínu vyvážení popelni v obci

V měsíci dubnu se sváží popelnice každý týden tj. naposledy ve čtvrtek 30. dubna 2015. Od května pouze každý SUDÝ týden, tj. 14., 28. května atd.

 

 

 

Stavební práce v plném proudu - na akci Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4

 

V současné chvíli jsou práce na dokončení akce „Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4“ opět v plném proudu. Bylo postaveno lešení a připravuje se povrch pro provedení fasády objektu. Též byla dokončena výměna okenních výplní.

 Koordinátor bezpečnosti p. Jiří Javorský řešil s dodavatelem stavby zajištění prostoru tak, aby nedošlo ke zranění osob pracujících na staveništi, nebo dalších osob.

 Souběžně s akcí spolufinancovanou z OPŽP probíhá výměna střešní krytiny. Tato činnost však neovlivní datum ukončení akce „Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4“, které je naplánováno nejpozději na 30.6.2015.

 Po výměně střešní krytiny bude dodavatel stavebních prací pokládat izolant v půdním prostoru a z venkovní části dojde k provedení zateplovacího systému.

 Na projekt budou poskytnuty prostředky z fondu soudržnosti (FS) a též ze státního rozpočtu (OPŽP).

  

 

Srdečně vás zveme na jarní koncerty - Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

 

 

Pozvánka na setkání s občany - 20.3.2015

 

 

Pozvánka do Masopustního průvodu - 14.2.2015

 

Pozvánka na vánoční troubení

 

Mikulášská nadílka

Tak jako každým rokem v předvánoční čas pozvou i letos Švitorky v podvečer pátého prosince do naší obce Mikuláše. Mikuláš se svým andělem a čerty obejde stavení naší obce a navštíví rodiny     s malými dětmi. Na svou toulku obci vyrazí v pátek 5. prosince v 17 hodin.

V případě zájmu nahlaste návštěvu rodiny do středy 3. prosince v místním obchodě ve Třebsku. 

 

 

 

 

 

 

Zahájení stavebních prací na akci Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4

Dne 7.11.2014 byla podepsána smlouva o dílo se společností INVESSALES, spol. s r.o., která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v rámci zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy objektu Třebsko, č.p. 4“.

Předmětem akce je objekt č.p. 4 se dvěma nadzemními podlažími, ve kterém sídlí obecní úřad a mateřská školka s potřebným zázemím a kuchyní s jídelnou. Půdní prostor se v současné době využívá jako skladové zázemí. V podzemním podlaží se nachází kotelna se skladem paliva.

Stavební práce započnou ještě v letošním roce. V první řadě by měly být vyměněny nevyhovující výplně otvorů a zateplení střešní konstrukce. V roce příštím bude zateplen obvodový plášť budovy.

Na projekt budou poskytnuty prostředky z fondu soudržnosti (FS) a též ze státního rozpočtu (OPŽP).

 

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Informace regionu

Turistika.cz

Akce.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

070375