Projektová dokumentace

D1.1 SO 02 liniová stavba gr.kanalizace, SO 03 Kanalizační přípojky na veř. prostranství

D1.1-1 Technická zpráva.pdf

D1.1-2.1 Situační výkres 1.část.pdf

D1.1-2.2 Situační výkres 2.část.pdf

D1.1-3.1 Podélný profil stoky A.pdf

D1.1-3.2 Podélné profily stok AA, AA-1.pdf

D1.1-3.3 Podélné profily stok AB,AB-1,AC,AC-1.pdf

D1.1-3.4 Podélné profily stok AD, AE, AE-1, AF, AG, AH.pdf

D1.1-4 Vzorový řez uložení potrubí.pdf

D1.1-5 Vzorová vstupní šachta gravitační kanalizace.pdf

 

 D1.2 SO 01, DSO 01.1, DSO 01.2, DSO 01.4, DSO 01.5, DSO 01.6, DSO 01.7, DSO 01.9

D1.2-1 Technická zpráva.pdf

D1.2-2 Situace areálu ČOV.pdf

D1.2-3 Půdorysy ČOV stavební.pdf

D1.2-4 Řezy ČOV stavební.pdf

D1.2-5 Pohledy ČOV.pdf

D1.2-6 Jímka na svoz stavební část.pdf

D1.2-7 Výpis prvků ČOV.pdf

D1.2-8 Prostupy ČOV.pdf

D1.2-10.1 Situační výkres přeložka vodovodu.pdf

D1.2-10.2 Podélný profil přeložky vodovodu.pdf

 

 D1.2.1 DSO 01.8 Přípojka NN

D1.2.1-1 Technická zpráva ROZPISKA.pdf

D1.2.1-1 Technická zpráva.pdf

D1.2.1-2 Situace ROZPISKA.pdf

D1.2.1-2 Situace.pdf

D1.2.1-3 Schéma napájení ROZPISKA.pdf

D1.2.1-3 Schéma napájení.pdf

D1.2.1-4 Řezy, výkopy, pilíř ROZPISKA.pdf

D1.2.1-4 Řezy, výkopy, pilíř_list 1.pdf

D1.2.1-4 Řezy, výkopy, pilíř_list 2.pdf

 D1.2.1-4 Řezy, výkopy, pilíř_list 3.pdf

D1.2.1-4 Řezy, výkopy, pilíř_list 4.pdf

D1.2.1-5 Technická specifikace ROZPPISKA.pdf

D1.2.1-5 Technická specifikace.pdf

 

D1.2.2 DSO 01.10 Přístupová komunikace k ČOV

D1.2.2 Technická zpráva.pdf

D1.2.2-1 Průvodní zpráva.pdf

D1.2.2-2 Souhrnná technická zpráva.pdf

D1.2.2-3 Výkres č. C1 situace širších vztahů.pdf

D1.2.2-4 Výkres č. C2 Situace 1-1000, geometrický plán.pdf

D1.2.2-5 Výkres č. C3 Celková situace 1-250.pdf

D1.2.2-6 Podélný profil komunikace.pdf

D1.2.2-7 Podélný profil odvodnění (úsek I.).pdf

D1.2.2-8 Charakteristické řezy A-A, B-B.pdf

D1.2.2-9 Příčný řez I-I, II-II.pdf

D1.2.2-10 Příčný řez III-III, IV-IV.pdf

D1.2.2-11 Schéma části vsaků.pdf

D1.2.2-12 PBŘ.pdf

D1.2.2-13 Dokladová část.pdf

 

 D1.4 DSO 01.3 Stavební elektroinstalace, hromosvod, propojovací kabel v areálu

D1.4-1 Technická zpráva ROZPISKA.pdf

D1.4-1 Technická zpráva.pdf

D1.4-2 Schéma napájení ROZPISKA.pdf

D1.4-2 Schéma napájení.pdf

D1.4-3 Schéma RH1 ROZPISKA.pdf

D1.4-3 Schéma RH1_list 1.pdf

D1.4-3 Schéma RH1_list 2.pdf

D1.4-3 Schéma RH1_list 3.pdf

D1.4-3 Schéma RH1_list 4.pdf

D1.4-4 Dispozice.pdf

D1.4-5 Situace ROZPISKA.pdf

D1.4-5 Situace.pdf

D1.4-6 Hromosvod.pdf

D1.4-7 Technická specifikace ROZPISKA.pdf

D1.4-7 Technická specifikace.pdf

 

D1.4-2 DSO 01.10 Vzduchotechnika

D1.4-2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

D1.4-2.2 Secifikace zařízení.pdf

D1.4-2.2_ Rozzpiska Secifikace zařízení.pdf

D1.4-2.3 Půdorys a řez D-D.pdf

D1.4-2.4 Řezy A-A,B-B,C-C,E-E.pdf

 

 D2.1 PS 01 Strojní technické zařízení

D2.1-1 Technická zpráva strojní.pdf

D2.1-2 Půdorysy ČOV strojní.pdf

D2.1-3 Řezy ČOV strojní.pdf

D2.1-4 Technologické schema.pdf

D2.1-5-strojní část.pdf

 

 D2.2 DPS 01.1 Elektročást, motorové rozvody ČOV, DPS 01.2 Měření a regulace ČOV

 D2.2-1 Technická zpráva ROZPISKA.pdf

D2.2-1 Technická zpráva.pdf

D2.2-2 Schéma RM1 ROZPISKA.pdf

D2.2-3 Schéma DT1 ROZPISKA.pdf

D2.2-4 Obvodové schéma měření ROZPISKA.pdf

D2.2-4 Obvodové schéma měření.pdf

D2.2-5 Technologické schéma.pdf

D2.2-6 Dispozice.pdf

D2.2-7 Situace ROZPISKA.pdf

 

A Průvodní zpráva Třebsko DPS.pdf

B Souhrnná technická zpráva Třebsko DPS.pdf

C1 Situace širších vztahů.pdf

C2 Koordinační situační výkres.pdf

C3 Katastrální situační výkres.pdf

D1.3 PBŘ.pdf

 

 

26. 10. Erik

Zítra: Šarlota, Zoe

Informace regionu

Turistika.cz

Akce.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
Popelnice - od půlky října každou sobotu, sobota 31.10.2020 - odpady
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

070539